Tuesday, 27 November 2018

పొడుపు కథ విప్పడం.

పొడుపు కథ విప్పడం.

ముత్తాత కనపడతాడుగాని దొరకడు.
తాతకి రూపులేదు.
తండ్రిని చూస్తే అందరికి భయమే.
కొడుకుని చూస్తే తండ్రికి భయం.
ఎవరీకుటుంబం.

ఏ పొడుపు కథనైనా విప్పాలంటే కొన్ని విషయాలు తెలిసుండాలి. అప్పుడు గాని అది సాధ్యపడదు. పై పొడుపు కథలో ఒక కుటుంబం ముత్తాత కనపడతాడుగాని,దొరకట్ట,తాతకి రూపే లేదు, ఇదో విరుద్ధం. తండ్రిని చూస్తే అందరీ భయం, ఇది మరో చిత్రం. ఇక చివరగా కొడుకుని చూస్తే తండ్రికి భయం, ఇది మరో విరుద్ధం. సమన్వయమెలా?

కనపడుతూ ఉంటుంది ఎంత దూరం పోయినా కాని చేతికందనిది ఆకాశం. ఇదే ముత్తాత, చివరి వాడైన వానికి ముత్తాత.  ఇక తాతకి రూపులేదు అది వాయువు. వాయువుకి రూపు లేదుగదా! తరవాత తండ్రిని చూస్తే అందరికి భయం అది అగ్ని. కొడుకును చూస్తే తండ్రికి భయం. అదే నీరు,నీటితో నిప్పు ఆరిపోతుందిగా! బాగానే ఉందిగాని బంధుత్వమెలా? పంచభూతాలు పృధివ్యాపస్తేజోవాయురాకాశాత్, అంటే భూమి,నీరు,నిప్పు,వాయువు,ఆకాశం కదా! ఇక్కడో అనుమానం రావాలి, అదే ముందు భూమి కదా, ఆకాశం ఎలా ముత్తాతవుతుందీ అని.  మొట్టమొదటిది ఆకాశమే, దాని నుంచి పుట్టినది,గాలి, గాలినుంచి పుట్టినది,నిప్పు, నిప్పు నుంచి పుట్టినదే నీరు,నీటినుంచి పుట్టినది భూమి. ఈ మాటని మన పూర్వీకులూ చెప్పేరు, నేటి శాస్త్రజ్ఞులూ చెబుతున్నారు.ఆ కుటుంబం పంచ భూతాలలో నాలుగూ, ఆకాశం,వాయువు,నిప్పు,నీరు. అదండి సంగతి. 

Sunday, 25 November 2018

పొడుపు కథ విప్పండి
ముత్తాత కనపడతాడుగాని దొరకడు.
తాతకి రూపులేదు.
తండ్రిని చూస్తే అందరికి భయమే
కాని కొడుకును చూస్తే తండ్రికి భయం.
ఎవరీ కుటుంబం?

Friday, 23 November 2018

కుక్కకు మాంసం దొరికినది

కుక్కకు మాంసం దొరికినది
అది వంతెన మీదకుపోయినది
నీటిలో నీడను చూచినది
వేరొక  కుక్కని తలచినది
భౌ! భౌ!! భౌ!!! యని అరచినది
మాసం ముక్క పోయినది.

Saturday, 17 November 2018

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-eBooks

eBooks

నా బ్లాగులో టపాలను ఈ బుక్ చేయమన్నవారు,చేస్తామన్నవారు, అబ్బే ప్రింట్ పుస్తకాలే వేయమన్నవారు, ప్రింట్ పుస్తాకాలేస్తామన్నవారు, అలా ప్రింట్ పుస్తకమేస్తే నాకు ఇరవై కాపీలు కావాలన్నవారు, అబ్బో చిటికెల పందిళ్ళు చాలా వేసేశారు, చాలా మంది. ఎందుకు జరగలేదూ? విత్తం కొద్దీ వైభోగం.....నాకా ఓపిక లేకపోయింది.మాటలు కోటలు దాటేయి తప్పించి కాళ్ళు గడపలు దాట లేదు.
కాలం గడచింది, ఇప్పుడు నా బ్లాగు టపాలను ఈ బుక్స్ గా వెయ్యాలని నాకే అనిపించింది. మొదలు పెట్టాను. చాలా వేగంగానే పని అవుతున్నది. వారంలో ఐదు పుస్తకాలు తయారయ్యాయి. వీటిని ముందు మాట కోసం కొంతమంది మిత్రులకు పంపించాను. జిలేబి దగ్గరనుంచి ఒక జాబొచ్చింది," ముందు మాట రాయడానికి నాకు అర్హతలేదేమోగాని, మీ టపాల మీద అభిప్రాయం అంటూ ఒక లేఖ రాశారు. అదే ముందుమాటగా ప్రచురిస్తున్నాని చెప్పేను. మిగిలిన నలుగురునుంచీ జవాబు రావాలి. ఆ తరవాత ఐదు పుస్తకాలు ఒక సారి విడుదల చేస్తాను. 

బ్లాగులో చాలా టపాలున్నాయి,వీటిని ఇలా విడ దీస్తున్నాను.

1.కథలు,సామెతల కథలు,రామాయణ,భారత,భాగవతాలనుంచి నేటి కాలానికి అన్వయించేవి,న్యాయాలు....
2.గురువు, చదువు, సుభాషితాలు,స్నేహితులు,స్నేహం.....
3.పెళ్ళి,వంట,వార్పు,వడ్డింపులు,భోజనాలు.......
4.ఆత్మ,పరమాత్మ....
5. మామూలు టపాలు తో మిగిలిన పుస్తకాలు.
బ్లాగు మొత్తాన్ని చేస్తే పది పుస్తకాలు పైన అయేలా ఉన్నాయి. ఫోటోల తో ఈ బుక్ చేయడం కొంత కష్టమైనా అలాగే చేస్తున్నాను.
మరిన్ని వివరాల కోసం వేచి చూడండి.

Wednesday, 14 November 2018

కాకి సేవ/సేన

Courtesy: BBC, from whats app

ఇదే తెల్లోడికి మనకి తేడా!

Saturday, 10 November 2018

గృధ్ర వాయస జలచర ......

Courtesy:Whats app
గృధ్ర వాయస జలచర ముఖేన భుంక్ష్వా ...... ఇదీ మంత్రం. అనగా గృధ్ర అనగా గ్రద్ద, వాయస కాకి, జలచర అనగా నీటిలో బతికే ప్రాణులు,చేప,తాబేలు...వగైరా జీవులు, వీటి ద్వారా చనిపోయిన వారికి చేరాలనేది ఆకాంక్ష... కాకి ముట్టుకోవడం కోసం ఇంత కష్టపడుతున్నారు, పర్యావరణ సంతులన కాపాడుకుంటే కాకులు లేకుండాపోయేవికాదు కదయ్యా!

Courtesy:Whats app
కొడుకుల్లారా! ”బతికుండగా గొతులో మంచినీళ్ళు పోయలేదుగాని చనిపోయిన తరవాత కాటిలోకి పడమటి ఆవును తోలేడని” సామెత. తల్లి తండ్రులు బతికుండగా పలకరించండి,మాటాడండి, వారితో కూచుని భోజనం చేయండి, వారికి తృప్తి కలిగించేలా వ్యవహరించండి. చనిపోయిన తరవాత పడమటి ఆవు అంటే ఒంగోలు జాతి మంచి ఆవుని కాటిలోకి తోలి పాలు పిండి చితి దగ్గర పోసినా, పంచ భక్ష్య పరమన్నాలు కాటి దగ్గర పోసినా తల్లి తండ్రులు తినరారు సుమా! నిజానికివన్నీ మీ గొప్పకోసమూ, మీ మానసిక తృప్తి కోసమే, మీ మానసిక సంతులన కాపాడటం కోసం పెద్దలు పెట్టినవే సుమా! గుర్తించండి. 

Tuesday, 21 August 2018

Kerala floods

Soldiers forming a human bridge

Courtesy :- Owner from Whats app

Thursday, 16 August 2018

శిశిరం
  శిశిరం తరవాత  వసంతం. ''కాలిన చోట ఇల్లవుతుంద''ని సామెత.  ''ముసలాః కిసలయతే''.   మోడే చిగురిస్తుంది.

Tuesday, 7 August 2018

శతకోటి దరిద్రాలు-అనంతకోటి ఉపాయాలు

కొత్త నోట్ల సీల్ కట్ట పుచ్చుకుంటున్నారా? మోసం దగా కి కావలసినంత ఆస్కారం, ఎలాగో చూడండి. కొత్త కట్ట విప్పి లెక్కపెట్టి ఇమ్మనండి, నమ్మకంతో పుచ్చుకుంటే చేతి చమురు వదిలినట్టే!!
శతకోటి దరిద్రాలకి అనంతకోటి ఉపాయాలు. 

మేరా భారత్ మహాన్

Courtesy: Owner

Wednesday, 1 August 2018

Guiding hands


Courtesy: Owner
మరో జీవితకాలం ఫేస్ బుక్కు వాట్సాప్ లు చూడాలని ఉందా? 
ఐతే
నేత్రదానం చెయ్యండి!
( ఒక పుణ్య పురుషుని మాట )

Thursday, 5 July 2018

Mobile toilet.


Necessity is the mother of invention

This is a mobile toilet which can be used by the bed side of patients unable to move up to the lavatory.
A plastic stool with four legs can be used. Normally a hole will be there in the centre of the stool. Let this be made bigger by using hacksaw not damaging the stool, this can be done by a carpenter. A plastic container as shown in the pic can be used as sump to collect the feces. This can be used any where, any time and hassle free. 

This is a poor man's toilet and also useful to the physically challenged.

Wednesday, 23 May 2018

ప్రకృతి అందం

 Courtesy: From a friend on Whats app 
For a beautiful view down load and see on full screen

పచ్చరంగుతో ప్రవహిస్తున్ననది భాగీరథి గోధుమ రంగుతో కలుస్తున్నది అలకనంద. సంగమ స్థానం ''దేవప్రయాగ''

Friday, 18 May 2018

తిరు క్ష...వరమైపోయింది

https://youtu.be/-HOg9ykCdVw

సినిమా: కుల గోత్రాలు
సంవత్సరం: 1962
రచన:కొసరాజు
సంగీతం:సాలూరి
గాత్రం: మాధవపెద్ది సత్యం,పిఠాపురం నాగేశ్వర రావు

అయ్యయ్యో! చేతిలో డబ్బులు పోయెనే
అయ్యయ్యో! జేబులు ఖాళీ ఆయనే

అయ్యయ్యో! చేతిలో డబ్బులు పోయెనే

అయ్యయ్యో! జేబులు ఖాళీ ఆయనే

ఉన్నది కాస్తా ఊడింది
సర్వమంగళం పాడింది
పెళ్ళాం మెళ్ళో నగలతో సహా
తిరు క్షవరమైపోయింది      I అయ్యయ్యో I

ఆ మహా మహా నలమహారాజుకే తప్పలేదు భాయీ
ఓటమి తప్పలేదు భాయి

మరి నువు చెప్పలేదు భాయి

అదినా తప్పుకాదు భాయి

తెలివి తక్కువగ చీట్ల పేకలొ దెబ్బ తింటివోయి

బాబూ నిబ్బరించవోయి.              I అయ్యయ్యో I

నిలువుదోపిడీ దేవుడికిచ్చిన ఫలితం దక్కేది

ఎంతో పుణ్యం దక్కేది
గోవిందా!
నిలువుదోపిడీ దేవుడికిచ్చిన ఫలితం దక్కేది

ఎంతో పుణ్యం దక్కేది

చక్కెర పొంగలి చిక్కేది

ఎలక్షన్లలో ఖర్చుపెడితె ఎమ్.ఎల్.ఎ క్కేది

మనకు అంతటి లక్కేది?     I అయ్యయ్యో I


గెలూపూ ఓటమి దైవాధీనం

చెయ్యి తిరగవచ్చు

మళ్ళీ ఆడి గెల్వవచ్చు

ఇంకా పెట్టుబడెవడిచ్చు?

ఇల్లు కుదవ బెట్టవచ్చు

ఊ..మ్
ఛాన్స్ తగిలితే ఈ దెబ్బతో మన కరువు తీరవచ్చు

పోతే!

అనుభవమ్ము వచ్చు

చివరకు జోలె కట్టవచ్చు    I అయ్యయ్యో I

Saturday, 10 February 2018

ఉదుంబరబ్రహ్మమేడి,ఉదుంబర,అత్తి, ఇలా బహుళనామాలతో పిలిచే ఈ చెట్టు పళ్ళు చిన్నవిగానే ఉంటాయి. మేడి పండు చూడ మేలిమైయుండును పొట్ట విచ్చి చూడ పురుగులుండు. నిజమేకాని పళ్ళు పుల్లగా తియ్యగా ఉంటాయి.ఆరోగ్యానికి చాలా మంచి మందులనిచ్చే బ్రహ్మమేడి ఖాళీ స్థలాలలో బాగా పెరుగుతుంది. 

Thursday, 1 February 2018

Super blood blue moon and lunar eclipse on 31.01.2018


Starting of eclipse 05.18 PM
Sun set 05.56 PM
Eclipse mid time 06.59 PM
Eclipse closing time 08.40 PM
Total time of eclipse  03.22 hours

The moon is not visible till 06.45PM

31.01.2018
 is the full moon day.
 The specialties of the moon on this day.

శ్రీమహావిష్ణోరాజ్ఞేయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణ ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే,అష్టావింశతి మహాయుగే కలియుగే ప్రథమపాదే దశాధిక పంచ సహస్ర తమే  
అస్మిన్ వర్తమాన వ్యవహారిక చాంద్రమానేన హేమలంబినామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శిశిర ఋతౌ మాఘమాసే శుక్లపక్షే పౌర్ణమ్యాం సౌమ్యవాసరే

1.This is the second full moon in this month hence its is a blue moon. 
2.It is super moon as the moon is appearing on the nearest point on its elliptical path around the earth. The moon appears much bigger and brighter than normal, hence super moon.
3. Total Lunar eclipse is also occurring on this day hence the super moon appears to be red hence called blood moon.


 Blood moon

Near total eclipse Super moon