Monday, 30 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-రోజులు మారాయి

https://www.youtube.com/watch?v=OcRX4o71xUI

Courtesy: you tube

ఏఱువాకా సాగారోరన్నో చిన్నన్నా
నీ కష్టమంతా తీరునురోరన్నో చిన్నన్నా.................continue at కష్టేఫలే

Friday, 27 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఏకం సత్

ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదంతి. భగవంతుడొక్కడే కాని బుధులు వివిధరకాలుగా చెబుతారు. ఎందుకు? భగవంతుని దర్శించడానికి ఒక్కొకరికి ఒకో మార్గం ఇష్టం కావచ్చు, అందుకు. అందరకి ఒకే మార్గం ఉండాలనడం ఇచ్చగించదగినదా?................continue at కష్టేఫలే

Thursday, 26 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-నెల తక్కువైనా...

నెల తక్కువ వెధవా అని తిట్టడం తెనుగునాట అలవాటే. నెల తక్కువేంటీ?........................continue at కష్టేఫలే

గరుడ వర్ధనం./. నంది వర్ధనం


గరుడ వర్ధనం

నంది వర్ధనం

Wednesday, 25 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఉభయ భ్రష్టత్వం ఉపరి సన్యాసo

ఉభయ భ్రష్టత్వం ఉప్పరి సన్యాసం, అంటారు గాని, అసలు మాట ఉభయ భ్రష్టత్వం ఉపరి సన్యాసమే. ఒక చిన్న కథ చెప్పుకుందాం, దీని గురించి......................................continue at కష్టేఫలే

Monday, 23 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు- తూర్పుకు తిరిగి దణ్ణం పెట్టండి

''రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ప్రాథమిక హక్కు హామీలే అమలు జరగనటువంటి రోజులు, నోటి మాటలకి కట్టుబడేవారెవరు? గట్టిగా మాటాడితే ”తూర్పుకి తిరిగి దణ్ణం పెట్టమని” అనచ్చు. ఈ ”ఉభయ భ్రష్ఠత్వం ఉపరి సన్యాసం” ఏంటీ? ”తూర్పుకు తిరిగి దణ్ణం పెట్టడమేంటని” మాత్రం అడగద్దు, టపా రాస్తానని హామీ మాత్రం ఇవ్వను. :)'' అన్నాను, మొన్ననొక టపాలో దానికి మోహన్జీ ఇలా అన్నారు,
''తూర్పుకే ఎందుకు తిరగాలి? ఎందెందు వెతికి జూచిన అందందే కలడు కదా? మీరు దీని గురించి వ్రాయాలిసిందే!''............ మరి టపా రాయక తప్పలేదు..................................continue at కష్టేఫలే

Saturday, 21 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-మదనోత్సవం,వసంతోత్సవం అనే యువ జనోత్సవం                                  మన్మధనామ సంవత్సర యుగాది శుభకామనలు.
...............continue at కష్టేఫలే

Friday, 20 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-సిరిగలవానికి జెల్లును

సిరిగలవానికి జెల్లును
తరుణుల బదియారువేల దగ పెండ్లాడన్
తిరిపెమున కిద్దరాండ్రా?
పరమేశా! గంగ విడుము పార్వతి చాలున్.

భావం:- డబ్బున్నవాడు పదహారువేలమందిని పెళ్ళాడినా బాధుండదు కాని ముష్టి ఎత్తుకునే నీకు ఇద్దరు పెళ్ళాలెందుకయ్యా! పరమేశ్వరా! గంగను వదిలెయ్యి, పార్వతి ఒకతే చాలులే. ...............continue at కష్టేఫలే

Thursday, 19 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-హామీ....

హామీ, ఇది తెనుగు పదం కాదుట,హిందీ నుంచి దిగుమతి అయి తెనుగులో తిష్ట వేసుకు కూచున్నది. దీనికి అర్ధం పూచీ, జామీను,బాధ్యత అన్నారు నిఘంటుకారులు...................continue at కష్టేఫలే

Wednesday, 18 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-పారుబాకీ వసూలు(అప్పులమ్ముకోడం)


చెప్పులమ్ముకోడం విన్నాం, కాని అప్పులమ్ముకోడం వినలేదన్నారా! ఆగండి!! గుర్రాన్ని కట్టెయ్యండి.... ఇదేం కొత్తకాదుగాని విశేషం అవధరించండి...............continue at కష్టేఫలే

Tuesday, 17 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-Get well soon.

జిలేబిగారు ఆరోగ్యమే భాగ్యం అంటారు మూర్ఖులని అన్నారు. శ్రీ కంది శంకరయ్య మాస్టారు అనారోగ్యంగా ఉందనీ అన్నారు. తెనుగు మాస్టారికి ఇంగ్లీషు పదాల్లో తొందరగా ఆరోగ్యం పొందమని చెబితే ఎలా ఉంటుందన్నదీ, జిలేబీగారిని ఆరోగ్యం పొందమనీ చెప్పడమేఈ ప్రయత్నం, 

నాకింగ్లీషురాదు
నా మనసటుపోదు 

Every day you are at the dawn
Like a crow awakening the man
It's time to live for the other man
Get well soon

Time is slipping like sand
Use it like a magic wand
Every thing is in your hand
Get well soon

Age is half past noon
Time is slipping soon
Let's not wait for the moon
Get well soon.

Gersoppa waterfall-1860


Courtesy Old Indian photos

Monday, 16 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-విల్లు అనే మరణ శాసనం.

విల్లు అనే మరణ శాసనం.
విల్ అనేది ఇంగ్లీషు మాట. ఇది అపభ్రంశం చెంది తెనుగులో విల్లు, వీలునామాగా రూపాంతరం చెందింది. కాని అసలు తెనుగు మాట మాత్రం మరణ శాసనం................continue at కష్టేఫలే

Saturday, 14 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-మామిడి కాయ పప్పు.-ఒక జ్ఞాపకం

వేసంకాలం వచ్చేస్తోంది కదూ! పెరటిలో కొత్తపల్లి కొబ్బరి మామిడి పూచింది, కాసింది కూడా. పిందె రాలిపోతోంది.వగరు పిందెలతో మెంతి బద్దలు వేసుకుంటే పప్పులో నంజుకు తింటే నా రాజా ఆ మజాయే వేరూ. పళ్ళులేవుగా అందుకు మన్నా అయిపోయింది. కాయ పెరిగింది జీడి పిందె టెంక పట్టనిది, పప్పులోకి బహు పసందుగా ఉంటుంది,..............continue at కష్టేఫలే

Thursday, 12 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-మనసు.


పుట్టిన ప్రతి జీవికి తల ఉంటుంది. తల ఉన్న ప్రతి జీవికి మెదడుంటుంది. మెదడున్న ప్రతిజీవికి మనసుంటుంది. ఆహారము, నిద్ర,భయము, మైధునము ఈ నాలుగు సర్వ జీవులకు సమానం. ఇవి గాక మరో రెండు కూడా అన్ని జీవులూ ప్రదర్శిస్తాయి, అవే ప్రేమ, కోపం................continue at కష్టేఫలే

Wednesday, 11 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-శోకో నాశయతే ధైర్యం.......

శోకో నాశయతే ధైర్యం శోకో నాశయతే శ్రుతంః
శోకో నాశయతే సర్వం నాస్తి శోకో సమో రిపుః...రామా..అయో.కాం...సర్గ..63..15
శోకం దైర్యాన్ని నాశనం చేస్తుంది, వివేకాన్ని పోగొడుతుంది, శోకం సర్వాన్నీ పోగొడుతుంది. శోకాన్ని మించిన శత్రువులేడు...........continue at కష్టేఫలే

Monday, 9 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-.......చింతాసక్తః

వృద్ధస్తావత్ చింతాసక్తః అన్నారు శంకరులు. వయసు మీదపడితే మిగిలేదిచింతే, ఇదే శోకం. దీనినుంచి తప్పించుకోవాలంటే... వయసు అరవై పైబడుతోంటే....…..continue at కష్టేఫలే

Friday, 6 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-మరణమే…….

మరణమే......

అంజలి తనూజగారు ఒక వ్యాఖ్య రాస్తూ అరవై ఏళ్ళొచ్చినతరవాత చనిపోవాలి లేదా ఆత్మ హత్య చేసుకోవాలి అని ఒకరు పిల్లల అనాదరణ పొందినవారు బాధ పడుతూ అన్నారు, ఈ విషయం మీద రాయమంటే….. దీనిని రెండు భాగాలు చేసేను..తరవాయి భాగం త్వరలో…..continue at కష్టేఫలే

Wednesday, 4 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు- న+ద్వైతం=అద్వైతం

"శర్మ గారూ !
మీ కష్టేఫలి బ్లాగ్ postings నచ్చి నా భావాలను మీతో పంచుకోవాలనిపించి....​"
అన్నారు శ్రీభావరాజు శ్రీనివాసుగారు. చదువు సంధ్య లేనివాడి సొల్లు కబుర్లకి ఇంత విలువిచ్చి శ్రీ భావరాజు శ్రీనివాసుగారు నా బ్లాగును ఓపికగా చదివి ఇచ్చిన ఈ వ్యాఖ్యకు వినమ్రతతో తలవంచుతున్నా. వారు చిన్నవారు కనక శుభాశ్శీస్సులు తెలుపుతున్నా! "దీర్ఘాయుష్మాన్భవ"..........continue at కష్టేఫలే

Monday, 2 March 2015

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-ఉన్నఊరువాడికి కాటిభయం......

ఉన్నఊరువాడికి కాటిభయం......

ఉన్న ఊరువాడికి కాటిభయం పొరుగూరు వానికి నీటి భయం అని నానుడి. ఉన్నవూరువాడికి ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వల్లకాడంటే భయం, పొరుగూరివాడికి ఎక్కుడున్నదయినా చెరువు, నదులలో దిగడమంటే భయం. దీనికి కారణాలు విశ్లేషిద్దాం.........continue at కష్టేఫలే