Saturday, 17 November 2018

శర్మ కాలక్షేపంకబుర్లు-eBooks

eBooks

నా బ్లాగులో టపాలను ఈ బుక్ చేయమన్నవారు,చేస్తామన్నవారు, అబ్బే ప్రింట్ పుస్తకాలే వేయమన్నవారు, ప్రింట్ పుస్తాకాలేస్తామన్నవారు, అలా ప్రింట్ పుస్తకమేస్తే నాకు ఇరవై కాపీలు కావాలన్నవారు, అబ్బో చిటికెల పందిళ్ళు చాలా వేసేశారు, చాలా మంది. ఎందుకు జరగలేదూ? విత్తం కొద్దీ వైభోగం.....నాకా ఓపిక లేకపోయింది.మాటలు కోటలు దాటేయి తప్పించి కాళ్ళు గడపలు దాట లేదు.
కాలం గడచింది, ఇప్పుడు నా బ్లాగు టపాలను ఈ బుక్స్ గా వెయ్యాలని నాకే అనిపించింది. మొదలు పెట్టాను. చాలా వేగంగానే పని అవుతున్నది. వారంలో ఐదు పుస్తకాలు తయారయ్యాయి. వీటిని ముందు మాట కోసం కొంతమంది మిత్రులకు పంపించాను. జిలేబి దగ్గరనుంచి ఒక జాబొచ్చింది," ముందు మాట రాయడానికి నాకు అర్హతలేదేమోగాని, మీ టపాల మీద అభిప్రాయం అంటూ ఒక లేఖ రాశారు. అదే ముందుమాటగా ప్రచురిస్తున్నాని చెప్పేను. మిగిలిన నలుగురునుంచీ జవాబు రావాలి. ఆ తరవాత ఐదు పుస్తకాలు ఒక సారి విడుదల చేస్తాను. 

బ్లాగులో చాలా టపాలున్నాయి,వీటిని ఇలా విడ దీస్తున్నాను.

1.కథలు,సామెతల కథలు,రామాయణ,భారత,భాగవతాలనుంచి నేటి కాలానికి అన్వయించేవి,న్యాయాలు....
2.గురువు, చదువు, సుభాషితాలు,స్నేహితులు,స్నేహం.....
3.పెళ్ళి,వంట,వార్పు,వడ్డింపులు,భోజనాలు.......
4.ఆత్మ,పరమాత్మ....
5. మామూలు టపాలు తో మిగిలిన పుస్తకాలు.
బ్లాగు మొత్తాన్ని చేస్తే పది పుస్తకాలు పైన అయేలా ఉన్నాయి. ఫోటోల తో ఈ బుక్ చేయడం కొంత కష్టమైనా అలాగే చేస్తున్నాను.
మరిన్ని వివరాల కోసం వేచి చూడండి.

Wednesday, 14 November 2018

కాకి సేవ/సేన

Courtesy: BBC, from whats app

ఇదే తెల్లోడికి మనకి తేడా!

Saturday, 10 November 2018

గృధ్ర వాయస జలచర ......

Courtesy:Whats app
గృధ్ర వాయస జలచర ముఖేన భుంక్ష్వా ...... ఇదీ మంత్రం. అనగా గృధ్ర అనగా గ్రద్ద, వాయస కాకి, జలచర అనగా నీటిలో బతికే ప్రాణులు,చేప,తాబేలు...వగైరా జీవులు, వీటి ద్వారా చనిపోయిన వారికి చేరాలనేది ఆకాంక్ష... కాకి ముట్టుకోవడం కోసం ఇంత కష్టపడుతున్నారు, పర్యావరణ సంతులన కాపాడుకుంటే కాకులు లేకుండాపోయేవికాదు కదయ్యా!

Courtesy:Whats app
కొడుకుల్లారా! ”బతికుండగా గొతులో మంచినీళ్ళు పోయలేదుగాని చనిపోయిన తరవాత కాటిలోకి పడమటి ఆవును తోలేడని” సామెత. తల్లి తండ్రులు బతికుండగా పలకరించండి,మాటాడండి, వారితో కూచుని భోజనం చేయండి, వారికి తృప్తి కలిగించేలా వ్యవహరించండి. చనిపోయిన తరవాత పడమటి ఆవు అంటే ఒంగోలు జాతి మంచి ఆవుని కాటిలోకి తోలి పాలు పిండి చితి దగ్గర పోసినా, పంచ భక్ష్య పరమన్నాలు కాటి దగ్గర పోసినా తల్లి తండ్రులు తినరారు సుమా! నిజానికివన్నీ మీ గొప్పకోసమూ, మీ మానసిక తృప్తి కోసమే, మీ మానసిక సంతులన కాపాడటం కోసం పెద్దలు పెట్టినవే సుమా! గుర్తించండి. 

Tuesday, 21 August 2018

Thursday, 16 August 2018

శిశిరం
  శిశిరం తరవాత  వసంతం. ''కాలిన చోట ఇల్లవుతుంద''ని సామెత.  ''ముసలాః కిసలయతే''.   మోడే చిగురిస్తుంది.

Tuesday, 7 August 2018

శతకోటి దరిద్రాలు-అనంతకోటి ఉపాయాలు

కొత్త నోట్ల సీల్ కట్ట పుచ్చుకుంటున్నారా? మోసం దగా కి కావలసినంత ఆస్కారం, ఎలాగో చూడండి. కొత్త కట్ట విప్పి లెక్కపెట్టి ఇమ్మనండి, నమ్మకంతో పుచ్చుకుంటే చేతి చమురు వదిలినట్టే!!
శతకోటి దరిద్రాలకి అనంతకోటి ఉపాయాలు. 

మేరా భారత్ మహాన్

Courtesy: Owner