Sunday, 12 November 2017

కార్తీక దీపం


సనాతన ధర్మం పాటించేవారు నిత్యమూ దేవుని దగ్గర దీపం వెలిగించడం ఆచారం. ఏ కారణాలైతేనేమి దేవుని దగ్గర దీపం కొన్నిరోజులుగాని అన్నిరోజులుగాని వెలిగించనివారు,వెలిగించడం కుదరనివారు, సంవత్సరానికొకసారైనా మూడువందల అరవై వత్తులు ఆవునేతిలో తడిపినవి వెలిగించడం ఆచారం, కార్తీక పున్నమి రోజు.

Wednesday, 8 November 2017

కార్తీక వన సమారాధన


అభిషేకానికి సిద్ధమైన పార్ధివలింగం

అభిషేకానంతర పార్ధివ లింగం


వంట ప్రయత్నం

మా పెద్ద దిక్కు నరసింహం మాస్టారు. యువకులంతా వీరి శిష్యులే! అందరిని ఒరే అనగలిగినంత చనువు. మాస్టారు సూచన చేస్తారంతే,యువకులు నిర్వహిస్తారు.
బూరెల పిండివంటకి సాయం చేస్తున్న స్త్రీలులక్కీ డిప్ కోసం సాయంత్రం దాకా ఉన్న యువతీ యువకులు. ఈ సంవత్సరం పిల్లౌ ఎక్కువమంది వచ్చారు, సమారాధనలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.

Sunday, 5 November 2017

మానులేని దేశమునందు


మానులేని దేశమునందు ఆముదపు చెట్టు మహా వృక్షము కాదా?