Tuesday, 31 May 2016

పదహారు ఫలాలనోము


చివర గింజతో ఉన్న పదహారు జీడిమామిడి పళ్ళు వాయనంగా ఇవ్వడమే పదహారు ఫలాలనోము . ఇలా పదహారు రకాల ఫలాలు, ఒక్కొదానికి పధారు చొప్పున దానమిస్తారు. అందులో జీడిమామిడి, జామ పళ్ళూ.

Thursday, 26 May 2016

చింతచిగురు


చింతచిగురు  పులుపనీ
చీకటంటె నలుపనీ
చెప్పందే తెలియనీ       చిన్నపిల్ల

అది చెరువులో పెరుగుతున్న చేపపిల్ల
అభం శుభం తెలియనీ పిచ్చి పిల్ల.


(ఇదో సినిమాపాట పూర్తిగా గుర్తులేదు)