Tuesday, 10 September 2019

నేటి ప్రయాణ పదనిసలు

మా బలేగా దొరికేడు చలాన్ రాసెయ్

దిగితేగాని లోతు తెలియని రోడ్ మీద గుంతలకి ఎవరి పేర చలాన్ రాయాలీ?

హెల్మెట్ పొరబాటుగా పెట్టుకుంటే చలాన్ రాస్తారా?

చలాన్ లొద్దు!. ఏసెయ్యి దరువేసెయ్!! ఇదే మందు!!!


మొండివాడు రాజు కంటే బలవంతుడు.

డ్రైవింగ్ లైసెన్స్..లేదు.
బండికి ఇన్సూరెన్స్..లేదు
హెల్మెట్ ...........లేదు
రాంగ్ సైడు రావడం..... నా ఇష్టం.

ఏంచెయ్యగలర్రా! దిక్కునచోట చెప్పుకోండెహె!!

All videos Courtesy: Whats app